Sosiale sammenkomster

Bygg opp nytt nettverk

Mange som kommer til oss har lite eller ingen nettverk, og for å få til å mestre livet på nye områder, er det for mange en nødvendighet å bygge nytt nettverk. Dette er veldig utfordrende for mange, og det har vi stor forståelse for. Derfor har vi stort fokus på hvordan en kan etablere seg et nettverk, og vi starter med å trene på sosiale ferdigheter. I starten øver vi i mindre settinger; rundt lunsjbordet, i morgenmøter og i dialoger med andre i No limitation. Når du får erfaring med at du mestrer disse settingene, vil du etterhvert ha større tro på at du mestrer større sosiale settinger, etterhvert også utenfor kjente og trygge rammer.

Som et ledd i nettverksbygging arrangerer vi en del sosiale sammenkomster. Vi har blant annet spinning med kveldsmat en kveld i uken, søndagsturer en gang i måneden, nyttårsfeiring, avslutninger for deltakere med mer. Alle sosiale sammenkomster som vi arrangerer er ikke bare for deltakere i NL, men også for de som vil utenom. Dette kan igjen bidra til å øke sosial kompetanse, etablere nettverk og kanskje åpne muligheter for deg i arbeidsmarkedet. Det legges også opp til at deltakerne selv kan arrangere/ legge planer for fritiden sammen med andre. Vi har disponibelt utstyr som trengs til aktiviteter som havkajakk, sykling, ishockey, fjellturer og styrketrening.

Ta kontakt med oss for en prat.