Rus

Rusavhengighet

En avhengighet til rusmidler kjennetegnes blant annet ved mangel på kontroll, sterk eller tvangsmessig lyst til å innta stoffet, abstinenser og fortsatt inntak av stoffet på tross av at det tydelig har store negative innvirkninger på eget liv og helse. Avhengighet er med andre ord et sentralt begrep når det gjelder rusmiddelproblemer.

Rusavhengighet kan være både fysisk og psykisk, eller en kombinasjon av de to. Når rusavhengigheten er fysisk vil den avhengige oppleve fysisk smerte i form av abstinenser når han eller hun holder seg borte fra rusmiddelet. Dersom avhengigheten er psykisk kan den avhengige føle at rusen er viktigere enn alt annet og at det er umulig å holde seg unna rusmiddelet fordi det er det eneste han eller hun har lyst å gjøre. Som regel vil en rusavhengighet være både fysisk og psykisk. Når kroppen ikke lengre er fysisk avhengig av det aktuelle stoffet (avrusninger er over), vil sannsynligvis den psykiske avhengigheten sitte i mye lengre. Da er det viktig å få hjelp til å finne nye måter å mestre livet på. I No limitation legger vi til rette slik at du får etablert dine egne nye og konstruktive måter å håndtere livet og dine følelser på, uten bruk av rusmidler. Når personligheten ikke tildekkes av rusmidler og ruspersonlighet, synliggjøres og vektlegges deg og dine ressurser.

Ta kontakt med oss for en prat.

SSUCv3H4sIAAAAAAAACoxXy7KjNhDdpyr/cIt1qOj9mGUW2WWZVSoLAcKmLiAKiZm4pubf04DBINlz785uHbW6j7pbh++//vL2lhXGN2X25e37/A/+N207+TCa0LgezOi3u320fWXHo8VWTXBjY9qjsTChvPams2Dsp7adzT+WxcwHEyZv/eEwf51CsKMPrnwHM928YELH+mgwlStsAqtGazofmuW03Vo0lwU5XF1wJ7gdnG/CYvfHhcH1FT8Zmv+CORqsH+a/h2xKE+wF0j/ls5H5z/r/bVtYFmEHLGXZ3edKwFQsts20On+x8w9rpnD7/U/jr/PlPPHzV+NL27amt27yD6frj393Mi+2L29z2D8OCY22tWa9nnv4GTKMY1LynBpe5syYItc1F7k0ghGhZKUVyx53JmxFC55XiumcYVHnhSIkp4rVJULa6rrcwcwiVXHFco2JylllTW4U0jl4lLUpLLFKPMCcWS6UyrlkMmekpBAG4rBDaqmULLigS7Jrhtn7N6ip7ngvXxvXQs72eDWZoEqQLObGnDCECCQRi1HfXGf6E1ALrlAMq5qvboxO1QLSSU6tx6Y0/Rv0zfLjHCd0g4h3fG1KqPszjkvBkxDsMFrv12Y+YBGmNImid/2tmyvnDEUsyQyTEwZjiZGMQR3MEtv364Q4gIXSglCcwG0fYiimQiZswXiClGwVZ8SSCKbB2xDBNE8uvYL2tjDy7MfQS2v8mR+JMElo97duMOF6OyGV1ljFSPtZ4NW2QxQfRQlq8Lfy6lp3gTL6DJeV62CunodWJgjC8kUlpbSnhVQ66LUhJh7htEHGpn+P/ZEkyMvopiHuIpnkPtqrKSJvDCWtY9rSAUWNj9qHKp64LF3XTX0TovuRiiXl64ON7gemVdrpVTV3btyOAvGERahyE+amiFLihL4IE96JtNGJks+LJFyh5odzZkIrnRbzNAxujMOgT0pknC4x/zJxV463po9wmCv8spRvn6jjACVStHED09Rr2YxljCOE6sThE3akEjRNx3U1sBOn9LSHv8GMGaOzFU5iNAXopDNMwYObvhu17UyUDDxEMklmGN1lNFG9I4A+AQKL3cc0wovlzvnCyEjJdr2f2vCsLGn6XmyNWfrXjXkQLGaqGnd85B2MvEXXHUADvKfr1Xy/W5a6P2wr3dSHcb7ojGC9i47WucGsFVWDW7uPYZj/sKPa7IezShDOrjsc1buw6Km75suq9YnJMCVEaqSIxBxrvauou0S+NuBniWiLcRpaZ6pl9O66MBbP0EIUcQzTYReGu46+r8HUeqydJPUKoEwcACd1vQPEAxAL7Q0jDxHEmnvHyAdmk9/bmjrs35T4uiYZO+xbRfm8wjBSkq8Lm4SeNXHXAEOfYI0jpl6xpiTFL+IRTBP9M8IkUlx+QJiEvuE/uxbJoF4+YFRKjPULRhVMGPqUNcqYwnfWDnW8nN5UP/lQy/7GWnItNAMFHX+0zbrv3XmCoMcRAlUcf1VlAoIVSMh95cRchiFjRRSi+3pMXEY5pVJS+vj8OPGWUSKJJkI+Do9pyyjTmDIkHwlsrEEmnHN4Zh4BrKRlmCNJOaOrLLzT1cwFllmqIWIrcq1llTONUK5qZXJhgH1c1bQu5l0//gcAAP//AwB9U/+Bdg8AAA==