Psykisk helse

Psykiske utfordringer

Angst, depresjon eller andre psykiske utfordringer som stopper deg fra å leve det livet du ønsker.

Det er viktig å prøve å finne årsakene til psykiske lidelser, hvis det er mulig. Men selv om en får løst bakenforliggende problemer, kan depresjonen eller angsten fortsette å leve sitt eget liv. Den opprettholdes av forhold som kan være helt andre enn de som gjorde en sårbar eller som bidro til å utløse den.

Heldigvis er det mye man kan gjøre for å få kontroll over problemene. Det blir særlig viktig å forsøke å få snudd onde sirkler til gode sirkler i retning av mer energi og større tro på seg slev. Det aller viktigste er at man tar kontakt med andre og forteller om sine problemer, og ikke prøver å bære dem helt alene. Psykiske lidelser ernærer seg på skamfølelse og hemmeligholdelse.

Noen vil ha en klar oppfatning om bakgrunn for sine symptomer, mens andre vil være mer usikre. Hvis du tilhører den siste gruppen, og allerede har reflektert rundt dette spørsmålet, vil vi anbefale deg å vurdere hvor mye tid du vil bruke på å lete etter svar. Spesielt under en depresjon er det en risiko for at man blir sittende fast i grublerier om årsaker, med kvernetanker som fører til selvkritikk og passitivitet.

I No limitation fokuserer vi på ressurser og hva man får til, kontra begrensninger. Målet er at du blir medlem av et fellesskap som bidrar til at du ikke føler deg alene, på samme tid som du får jobbet deg ut av problemene.

Ta kontakt med oss for en prat.

ambiente-lounge-chair-4