Om Oss

No Limitation

No Limitation er et ideelt aksjeselskap stiftet i 2012. Vi ønsker å gi mennesker som har ekstra motivasjonsbehov over tid, eller som står i fare for å få utfordringer knyttet til rus, psykiatri og kriminalitet hjelp til å takle hverdagen på en bedre måte. Vi ønsker å bidra til økt selvbilde gjennom å gi mennesker troen på seg selv, og troen på at det nytter. Hos oss finner du trenere, sykepleier, ansatt med brukerbakgrunn/likemann, lærer (hjelper med lekser) og flere frivillige med erfaring innen helse, administrasjon og politikk.

Våre tjenester er bygget opp rundt medarbeiderne-, og deltakeres behov. Vi går tett sammen med dem for at de selv skal ta gode valg på veien mot bedre fysisk og psykisk velvære. Medarbeiderne er selv svært aktive i å forme innholdet i tjenestene. Vi vektlegger åpenhet.

Hos oss forventer vi at både ansatte og medarbeiderne bryr seg og stiller krav til seg selv og andre. Målsettingen er at deltakere i våre program skal få støtte og hjelp på veien tilbake til et uavhengig og selvstendig hverdagsliv. Vi vil bidra til mestring, meningsfulle aktiviteter/fritid mens deltakerne bor i egen bolig.