Medarbeider Program

Vårt Mål

I No limitation forenes fysisk aktivitet og arbeidstrening i forebyggende, sosialt og helsefremmende arbeid. Vi er et tiltak med fokus på mestring for å styrke fysisk og psykisk helse. No limitation en arena for mestring, personlig vekst og ny læring, med helhetlig fokus. Vi kaller programmet vårt for medarbeiderprogrammet.

Målet vårt er å styrke den psykiske helse og bidra til livsmestring.  Vårt konsept og metode kombinerer fysisk aktivitet og arbeidstrening med tett individuell veiledning og oppfølging over tid. Her blir medarbeiderne kjent med seg selv og egne reaksjoner, dette tar vi med oss til grupperterapi der selvhjelp og speiling er viktige elementer for å etablere nye og konstruktive verktøy til livsmestring. Kombinert med grupperterapi har vi også tett individuell oppfølgning. På denne måten får de styrke sin personlige, sosiale og arbeidsmessige kompetanse.

Gjennom store fysiske utfordringer går medarbeiderene ut av komfortsonen, utfordrer holdninger, utforsker nye muligheter og tilegner seg nye verdifulle erfaringer om seg selv og verden rundt. Vi tar i bruk iboende ressurser og tilegner ny personlig og sosial kompetanse gjennom bevisstgjøring, erfaring og handling. Denne prosessen har en unik overføringsverdi til flere områder i livet. Mestringstro, identitet, selvfølelse, handlingskompetanse, felleskap og tilhørighet er viktige nøkkelord i prosessen.

Ta kontakt med oss for en prat.

No limitation er organisert som et ideelt AS med ideelt og sosialt formål.

Ukeplan

2 dager i uken møtes vi på Robust trening og Fysioterapi. Her har vi spinningsalen vår, samt samtalerom, kjøkken og stue.

Her har vi trening, ulike oppgaver skal gjøres i trenings senteret. Så spiser vi lunsj og avslutter dagen med gruppe.

3 dager i uken har vi arbeidstrening på Netland Gård.

Du vil selvsagt få mulighet til å ha individuelle samtaler både med fagpersonell og erfaringskonsulenter.

Som medarbeider vil du og få mulighet til å delta på ritt og løp. Hvert år bruker vi å delta på «Den Store Styrkeprøven». En fantastisk opplevelse som bare må erfares. Du vil og få gratis treningskort hos Robust Trening og Fysioterapi.

Faser i No limitation

Fase 1 ”Kartleggingsfasen”

3 første måneder

– Kartlegging

  • Arbeidskapasitet
  • Utfordringer
  • Økonomi, støtte av NAV (AAP, kvalifiseringspenger)
  • Oversikt over gjeld
  • Bolig
  • ressurser
  • Mål med deltakelse
  • Etablering av ansvarsgruppe
  • Interesser/ hobbyer

– Handlingsplan

– Signering samtykke og taushetserklæring

– Ha på plass nødvendige HMS opplæring og skjema (Kenneth)

– Opplæring arbeidet på gården 4 første uker med Vibeke P

– Bli kjent

– Ukentlige samtaler med oppfølger/ behandlingskontakt/ (Vibeke RS)

– Mål i forhold til trening. DSS?

– Følge treningsopplegget til NL

– Få på plass nødvendig utstyr for trening

– Etablere kriseplan, min plan

Fase 2 ”Integreringsfasen”

Fra 3 måneder. Varighet ca 3 måneder

– Kurs i depresjonsmestring

– Videreutvikle ressurser og få et ansvarsområde

– Kunne veilede personer i arbeidstrening

– Samtaler med oppfølger hver 14 dag

– Faste møter i ansvarsgruppa

– Stort fokus på handlingsplan og videre mål

– Følge treningsopplegget til NL

– Mål ift trening

– Sertvikat på bil?

Fase 3 ”Videreføringsfasen”

Fra ca 6 måneder. Varighet 3-6 måneder eller lengre

– Ha fullført kurs i depresjonsmestring

– Etablere kontakt med potensielle arbeidsgivere, evt skole

– Arbeidstrening i arbeidslivet/ skole 1-5 ganger i uken

– Kombinere treningsopplegget til NL med jobb, hvis mulig

– Samtale med oppfølger etter behov, 1-4 ganger i måneden eller mer

– Faste møter i ansvarsgruppa