Kriminalomsorg

Mestre Livet

For deg som er ferdig med soning og/eller er under oppfølging av KIF.

Dersom du er under soning eller har endt soning og trenger nye og kontruktive verktøy for å mestre livet, kan vi være et tilbud for deg.  Vi har som mål å gjøre overgangen tilbake i samfunnet etter soning så smidig som mulig.

Vi har godt samarbeid med Friomsorgen og kan tilrettelegge, sammen med deg og de, et opplegg for at du skal få på plass fysiske og psykiske faktorer som kan hindre tilbakefall. Det krever endringsarbeid for å forhindre dette, og på lik linje som med avhengigheter fokuseres det på ressurser og mestring, som bygger selvfølelse og selvtillit.

Ta kontakt med oss for en prat.

New life