Kommune

Er du fra kommunen...

I No limitation forenes fysisk aktivitet og arbeidstrening i forebyggende, sosialt og helsefremmende arbeid. Vi er et tiltak med fokus på mestring for å styrke fysisk og psykisk helse. No limitation en arena for mestring, personlig vekst og ny læring, med helhetlig fokus. Vi kaller programmet vårt for medarbeiderprogrammet.

Vårt ettervern er et livsmestringsprogram er for alle personer som har falt utenfor ordinært arbeidsliv og synes at livet er utfordrende på grunn av tidligere rusbruk, psykiske utfordringer og/ eller etter fengselsopphold. Vi skal veilede og tilrettelegge for å mestre livet, etterfulgt av å være brobyggere til ordinært arbeidsliv eller skole.

Målet vårt er å styrke den psykiske helse og bidra til livsmestring.  Vårt konsept og metode kombinerer fysisk aktivitet og arbeidstrening med tett individuell veiledning og oppfølging over tid. Her blir medarbeiderne kjent med seg selv og egne reaksjoner, dette tar vi med oss til gruppeterapi der selvhjelp og speiling er viktige elementer for å etablere nye og konstruktive verktøy til livsmestring. Kombinert med gruppeterapi har vi også tett individuell oppfølgning. På denne måten får de styrke sin personlige, sosiale og arbeidsmessige kompetanse.

Gjennom store fysiske utfordringer går medarbeiderne ut av komfortsonen, utfordrer holdninger, utforsker nye muligheter og tilegner seg nye verdifulle erfaringer om seg selv og verden rundt. Vi tar i bruk iboende ressurser og tilegner ny personlig og sosial kompetanse gjennom bevisstgjøring, erfaring og handling. Denne prosessen har en unik overføringsverdi til flere områder i livet. Mestringstro, identitet, selvfølelse, handlingskompetanse, felleskap og tilhørighet er viktige nøkkelord i prosessen.

Vi har tilbud alle hverdager, med arbeidstrening på Netland gård, kombinert med trening på treningssenter. Det blir også lagt opp til noen aktiviteter på kveldstid der fokuset er å bygge nettverk.

Vi har godt samarbeid med kommuner som trenger arbeidstrening eller fysisk aktivitet. Ta kontakt dersom du ønsker å få til et samarbeid.

No limitation er organisert som et ideelt AS med ideelt og sosialt formål.

Kontaktperson

Grete Natalie Storm-Johansen

Daglig Leder
Ansvarlig for drift, utvikling, fysisk trening
grete@no-limitation.no