Avhengighet

Hva er avhengighet?

 Avhengighet er et komplekst fenomen som det finnes elementer av i mange adferder, og det griper inn i hjerneprosesser som ligger dypt i oss.

I prinsippet kan vi bli avhengige av nesten hva som helst: facebook, shopping, sjokolade, over- eller underspising, gaming eller rusmidler.

Selv om det er mulig å peke på noen vanlige årsaker til avhengighet, betyr ikke det at lidelsen arter seg likt hos alle avhengige, likevel er det en del fellesnevnere som vi jobber ut ifra i No limitation. En viktig vei ut av et destruktivt handlingsmønster er å identifisere og erkjenne for deg selv hvilken funksjon tilførselen på det du er avhengig av, har. Er det en flukt fra ditt indre liv, og en flukt som medfører store helsemessige konsekvenser, kan og bør vanene endres.

Avhengighet er en sykdom som kan behandles. Alle kan bli avhengige, og de aller fleste kan bli friske fra avhengighet.

Gjennom å trene på sosial kompetanse, trene på å jobbe, trene på å sette ord på egne reaksjoner og tanker, trene på å forstå og erkjenne følelser, trene på nye handlingsmønstre, trene på takknemlighet, trene fysisk og psykiske utfordringer, får du nye verktøy for å få komme deg ut av din avhengighet og kjenne på livsmestring.

Vi hjelper med mange forskjellige avhengigheter, og mener at uansett avhengighet så er det de samme følelsene vi må lære å forholde oss til og gamle tankemønstre må endres.

Ta kontakt med oss for en prat.

Over/ underspising

En annen form av avhengighet kan være forholdet til mat. Noen mennesker regulerer mange av sine følelser ved å spise eller ikke spise. Følelser som sinne, sorg, glede, sjalusi etc lar seg ikke håndtere på en psykologisk måte, men ”omformes” til en følelse i magen (sult). Hvis man har vokst opp i et miljø med lite toleranse for sterke følelser eller emosjonelt ubehag, kan det hende at det er gjennom spising/ ikke spising du regulerer din indre følelsesmessige verden, og konsekvensene av et slikt mønster kan være svært skadelige.

Har du en spiseforstyrrelse, er du nok overopptatt av mat og plages med konstante tanker om mat, spising, kropp og vekt. Andre sider av livet blir overskygget når svært mye tid og ressurser brukes på handlinger knyttet til mat og spising. Spiseforstyrrelsen går utover andre områder i livet som studier, jobb og sosiale relasjoner, enten det gjelder over eller underspising. Ofte har dette en sammenheng med lavt selvbilde og negative tanker om seg selv. Fokuset hos oss er å finne dine iboende ressurser og videreutvikle de. Metoden som blir brukt er den samme som med de andre avhengighetene; arbeidstrening, sosial trening og fysisk trening. Åpenhet om utfordringer i individuelle samtaler og i grupper er også viktig. Dette kan bidra til å redusere følelsen av å være alene, samt slippe å bruke energi på hemmelighold og skam. Målet er at du skal får et normalt forhold til mat, spising, kropp og vekt.

Spillavhengighet

Andre sliter med spilleavhengighet. Det kan dreie seg om spilleautomater, spill på internett eller kasinoer. Spilleavhengigheten har gjerne ført til store negative konsekvenser på mange viktige områder, som arbeid og familie. Dette fører ofte med seg negative og tunge følelser som skam og skyldfølelse, på lik linje som de overnevnte avhengighetene.

Group of people of different ages sits in a circle during a meeting with a professional therapist